Nieuwe cao Bouw & Infra | 2018-2019

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel met 5,35 % omhoog en ook zetten bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk in om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

De cao 2018-2019 is op 17 juli jl. voor algemeen verbindend verklaring aan het Ministerie SZW toegezonden.

De ABU en NBBU hebben bezwaar hebben aangetekend tegen algemeen verbindend verklaring van de artikelen met de nieuwe afspraken voor uitzendkrachten, t.w.:

  • Onderscheid vakkracht en nieuwkomer is vervallen: artikel 6, lid 5 de werkgever moet zich ervan vergewissen dat de uitzendkracht het arbeidsvoorwaardenpakket voor de vakkracht zoals opgenomen in bijlage 2 ontvangt.
  • Inloopschalen niet voor uitzendkrachten: artikel 42a, lid 7 (inloopschalen) en artikel 43, lid 6 (uta) niet van toepassing verklaren. In bijlage 10a en 10b is bij de inloopschalen toegevoegd dat deze niet gelden voor de uitzendwerknemer.
  • Ook in bijlage 3 – buitenlandse arbeidskrachten, is de toepassing van de inloopschalen geschrapt. Ze zijn daardoor ook niet van toepassing voor buitenlandse arbeidskrachten.
  • BBL-leerlingen mogen geen uitzendkrachten zijn: artikel 65 lid 2 -  leerling-werknemer moet op basis van een arbeidsovereenkomst bij een werkgever in dienst zijn.

CAO-partijen hebben besloten dat geen nalevingscontrole zal plaatsvinden bij gebonden leden (bedrijven die lid zijn van een vereniging die de cao mede ondertekend) over nieuwe afspraken voor uitzendkrachten over de periode dat de cao 2018-2019 nog niet algemeen verbinden is verklaard. De loonsverhoging per 1 augustus 2018 (uitbetaling vanaf in loonperiode 9) en overige wijzigingen moeten door gebonden leden wel worden doorgevoerd.
Zodra de cao algemeen verbindend is verklaard zullen wij hiervan melding maken.