Aangepaste cao Bouw en Infra 2018-2019 voor avv aangeboden

Het lopende avv-verzoek is ingetrokken. Recentelijk is een tussentijdse wijziging van de cao Bouw & Infra 2018-2019 bij SZW aangemeld. De nota van wijzigingen en de toelichting daarop, kunt u hieronder downloaden, evenals de integrale tekst van de cao Bouw & Infra 2018-2019, zoals deze na wijziging luidt. Deze CAO is voor algemeen verbindend verklaring aan SZW toegezonden.

Hieronder de aanbiedingsbrief en een overzicht van de cao-bepalingen die buiten het verzoek zullen worden gehouden omdat deze niet voor avv in aanmerking komen.

Er zal opnieuw een tervisielegging volgen van dit avv-verzoek, inclusief de wijzigingen. ABU en NBBU zullen naar verwachting wederom bedenkingen indienen, aangezien de bedenkingen tegen de cao-afspraak dat leerlingen altijd in dienst van het bouwbedrijf moeten zijn, met de tussentijdse wijziging niet zijn weggenomen.   

Downloads