Cao BTER Bouw en Infra 2021 -2025

Er is een nieuwe cao BTER Bouw & Infra met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. De wijzigingen zien op de zwaarwerkregeling die per 1 januari 2021 bij het Aanvullingsfonds Bouw & Infra wordt ondergebracht. Gezien de looptijd van de zwaarwerkregeling (2021-2025) hebben cao-partijen besloten de looptijd van de cao BTER te verlengen tot en met 31 december 2025. De cao BTER Bouw & Infra 2021-2025 is algemeen verbindend verklaard. Het avv-besluit treedt in werking op 1 januari 2021.