Uitvoering 3e WW-jaar: informatiebrief aan werknemers beschikbaar

Wij ontvangen veel vragen over de uitvoering van het 3e WW-jaar. Eén van die vragen gaat over het informeren van werknemers door werkgevers. Inmiddels is hiervoor een standaardbrief beschikbaar.

Meer weten over 3e WW-jaar?
Veel antwoorden op vragen over het 3e WW-jaar vindt u op de website van de uitvoerende instantie, de Stichting PAWW : www.spaww.nl

AFNL spant zich in om samen met SPAWW te komen tot een zo begrijpelijke en volledige informatie aan werkgevers.