Arbeidsvoorwaarden

Voor de bouw is een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing. Het is een contract waarin zaken zijn geregeld zoals de hoogte van het salaris, vakantiedagen, overwerk en pensioen. Deze regelingen komen tot stand door onderhandelingen. In een cao staan alleen de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle of groepen werknemers. De afspraken die voor een afzonderlijke werknemer gelden, zoals de hoogte van het beginsalaris, worden vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst, of in een aanstellingsbrief.

Algemeen verbindend
Alleen vakbonden en werkgeversorganisaties mogen een cao afsluiten. Een cao voor een hele bedrijfstak kan ook ‘algemeen verbindend verklaard'(avv) worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat betekent dat alle bedrijven in die bedrijfstak verplicht zijn om de cao toe te passen. Ook als het bedrijf geen lid is van de betrokken werkgeversorganisatie.


In de submenu's:

vindt u relevante actuele informatie en downloads.