Veelgestelde vragen over het functiegebouw

Jullie zijn al in 2012 begonnen. Waarom moet het zo lang duren?
Jullie zeggen dat er nieuwe functiebeschrijvingen zijn, die zijn getoetst door werknemers en bedrijven. Maar ik heb hier zelf niets van gemerkt. Is mijn functie aan bod gekomen?ijn getoetst door werknemers en bedrijven. Maar ik heb hier zelf niets van gemerkt. Is mijn functie aan bod gekomen?
Kan ik die nieuwe functiebeschrijvingen en hun waardering nu al ergens inzien?
Jullie zeggen in het filmpje dat het nieuwe functiegebouw niet goed past bij het bestaande loongebouw en dat voor functiegroepen een nieuwe beloning moet worden vastgesteld. Waarom is dat en hoe kan dat?
Jullie zeggen dat voor de nieuwe functiegroepen een nieuwe beloning moet worden vastgesteld. Wat betekent dat straks voor mij als werknemer?
Jullie zeggen dat voor de nieuwe functiegroepen een nieuwe beloning moet worden vastgesteld. Wat betekent dat straks voor mij als werkgever?
Eigenlijk zeggen jullie niet zo veel. Ik hoor alleen dat jullie ergens mee bezig zijn, maar zie verder weinig concrete informatie in het filmpje. Hoe zit dat?


Jullie zijn al in 2012 begonnen. Waarom moet het zo lang duren?
Allereerst omdat we het zorgvuldig willen doen. Een functie- en loongebouw is immers één van de kernpunten van de cao en raakt direct aan de portemonnee van zowel bedrijven als werknemers. We willen iets maken waar iedereen in de branche straks weer vele jaren mee vooruit kan.
Daarnaast is het ook gewoon een zeer grote klus: het gaat om een bedrijfstak met meer dan 100.000 werknemers en zeer veel uiteenlopende functies die goed geanalyseerd, beschreven en gewaardeerd moesten worden. En je komt, zoals bij ieder project, soms ook onverwachte dingen tegen waar je, gezamenlijk, oplossingen voor moet zoeken. Ook dat kost tijd.


Jullie zeggen dat er nieuwe functiebeschrijvingen zijn, die zijn getoetst door werknemers en bedrijven. Maar ik heb hier zelf niets van gemerkt. Is mijn functie aan bod gekomen?
Het is uiteraard onmogelijk om alle functies in de sector te beschrijven en op te nemen in de cao. Dat is in de huidige cao ook niet zo. De beschreven functies vormen een representatieve afspiegeling van het werk in de sector. Er hebben onderzoeken en gesprekken plaatsgevonden met leidinggevenden en medewerkers bij vele verschillende bedrijven in verschillende regio’s. De vakbonden hebben hun leden in de gelegenheid gesteld de functiebeschrijvingen te toetsen aan de werkelijkheid. Werkgevers hebben een groot aantal bijeenkomsten in het hele land gehouden waar de functielijsten en later de functieomschrijvingen besproken zijn.  Bij de waardering (weging van de zwaarte) van de functies zijn deskundigen van zowel werkgevers als vakbonden betrokken geweest.
Het resultaat is een representatief bestand van “referentiefuncties”, met behulp waarvan straks bijna alle functies in de sector kunnen worden ingedeeld.


Kan ik die nieuwe functiebeschrijvingen en hun waardering nu al ergens inzien?
Nee. We vertelden in het filmpje al dat het nieuwe functiegebouw niet past bij de huidige loongebouwen. We moeten dus nu een nieuw loongebouw ontwikkelen. Omdat het één zeer nauw samenhangt met het ander willen we nu dus nog niet het functiegebouw apart presenteren.

Jullie zeggen in het filmpje dat het nieuwe functiegebouw niet goed past bij het bestaande loongebouw en dat voor functiegroepen een nieuwe beloning moet worden vastgesteld. Waarom is dat en hoe kan dat?
In de huidige situatie zijn er twee loongebouwen (voor bouwplaatspersoneel en voor UTA-personeel) die sterk van elkaar verschillen qua opzet en opbouw. Die sluiten aan op de twee huidige functiegebouwen. Voor de nieuwe situatie ligt er voorlopig één functiegebouw waarin zowel bouwplaatsfuncties als UTA-functies zijn opgenomen. Bij het inpassen van de functiegroepen (niveaus) uit het nieuwe functiegebouw in de twee huidige loongebouwen bleek dat dit niet aansloot op de bestaande loongroepen en loonschalen.

Jullie zeggen dat voor de nieuwe functiegroepen een nieuwe beloning moet worden vastgesteld. Wat betekent dat straks voor mij als werknemer?
Je werkzaamheden veranderen niet. Misschien verandert straks wel de naam van je functie of de naam van de functie waarmee jouw werkzaamheden bij indeling worden vergeleken. Er komen ook nieuwe loongroepen. Dat betekent dat jouw werkgever opnieuw jouw functie moet indelen. Daarvoor komen straks duidelijke spelregels. Ook komen er overgangsregelingen. Maar daarover moet nog door cao-partijen worden onderhandeld.

Jullie zeggen dat voor de nieuwe functiegroepen een nieuwe beloning moet worden vastgesteld. Wat betekent dat straks voor mij als werkgever?
De werkzaamheden veranderen niet. Het kan wel zijn dat de naam van de functie verandert. Het betekent dat u als werkgever heel goed moet kijken welke van de nieuwe functieomschrijvingen het beste past bij de werkzaamheden van uw werknemers. Daarna zult u al uw werknemers in de nieuwe loongroepen moeten indelen. Daarvoor komen straks duidelijke spelregels. Ook komen er overgangsregelingen. Maar daarover moet nog door cao-partijen worden onderhandeld.

Eigenlijk zeggen jullie niet zo veel. Ik hoor alleen dat jullie ergens mee bezig zijn, maar zie verder weinig concrete informatie in het filmpje. Hoe zit dat?
In feite is het nieuwe functiegebouw gereed en zijn we nu net begonnen aan het ontwikkelen van een nieuw  loongebouw. Maar het één hangt nauw samen met het ander. Daarom kunnen we nu bijvoorbeeld nog niet het functiegebouw apart presenteren. Maar we vinden het wel van belang dat je alvast weet wat er speelt en wat er aan zit te komen.    

CAO-partijen Bouw & Infra kiezen voor voortgang nieuwbouwtraject

Vandaag 10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen. Vanuit het besef dat de gehele sector het meest baat heeft bij voortgang van het nieuwbouwtraject is een tussen-cao afgesproken. “Nu kunnen we versneld aan de slag voor een vernieuwde en moderne bouw-cao” aldus werkgeversvoorzitter George Raessens.

Lees meer...