Ontwikkelingen en downloads CAO

Op 10 maart jl. hebben cao-partijen overeenstemming bereikt over een tussen-cao. Deze loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Afgesproken is dat het nieuwbouwtraject nu voortvarend wordt opgepakt. Doel is om voor een compleet nieuwe CAO voor de Bouwnijverheid gerealiseerd te hebben vóórdat de huidige cao 2014 afloopt.

Op de website bouwcao.nl vindt u meer informatie en kunt u de ontwikkelingen volgen.

Tussentijdse Wijzigingen

CAO-partijen Bouw & Infra kiezen voor voortgang nieuwbouwtraject

Vandaag 10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen. Vanuit het besef dat de gehele sector het meest baat heeft bij voortgang van het nieuwbouwtraject is een tussen-cao afgesproken. “Nu kunnen we versneld aan de slag voor een vernieuwde en moderne bouw-cao” aldus werkgeversvoorzitter George Raessens.

Lees meer...

Cao partijen bouw spreken weer met elkaar

In een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen cao te voorkomen zijn cao-partijen bouw op 17 februari 2014 na twee maanden stilte weer met elkaar in overleg getreden. Het overleg vond plaats in een constructieve sfeer. Het volgend overleg staat gepland voor 10 maart aanstaande. Partijen zien dat overleg met vertrouwen tegemoet.

19 februari 2014