CAO 2018 - 2019

CAO Bouw & Infra per 27 februari 2019 algemeen verbindend verklaard

De CAO Bouw & Infra welke is afgesloten voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 december 2019 is per 27 februari 2019 algemeen verbindend verklaard. Het besluit is niet van toepassing op werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao voor Hellende Daken.

Aangepaste cao Bouw en Infra 2018-2019 voor avv aangeboden

Het lopende avv-verzoek is ingetrokken. Recentelijk is een tussentijdse wijziging van de cao Bouw & Infra 2018-2019 bij SZW aangemeld. De nota van wijzigingen en de toelichting daarop, kunt u hieronder downloaden, evenals de integrale tekst van de cao Bouw & Infra 2018-2019, zoals deze na wijziging luidt. Deze CAO is voor algemeen verbindend verklaring aan SZW toegezonden.

Hieronder de aanbiedingsbrief en een overzicht van de cao-bepalingen die buiten het verzoek zullen worden gehouden omdat deze niet voor avv in aanmerking komen.

Er zal opnieuw een tervisielegging volgen van dit avv-verzoek, inclusief de wijzigingen. ABU en NBBU zullen naar verwachting wederom bedenkingen indienen, aangezien de bedenkingen tegen de cao-afspraak dat leerlingen altijd in dienst van het bouwbedrijf moeten zijn, met de tussentijdse wijziging niet zijn weggenomen.   

Downloads

Nieuwe cao Bouw & Infra | 2018-2019

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel met 5,35 % omhoog en ook zetten bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk in om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

De cao 2018-2019 is op 17 juli jl. voor algemeen verbindend verklaring aan het Ministerie SZW toegezonden.

Lees meer...