Het spaarmodel en inzet van reisuren (artikel 28 van de cao)

Bouwplaatsmedewerkers met een volledig dienstverband kunnen per jaar worden verplicht 80 uren op te bouwen door middel van verplicht overwerk en/of inleg van reisuren. Vervolgens kunnen deze bouwplaatsmedewerkers worden verplicht deze uren op te nemen in zeer rustige periodes, zoals tijdens langdurige vorst. Die 80 uren worden gedurende 26 weken opgebouwd. De uren dienen om de discontinuïteit van de werkgever op te vangen.

Lees meer...

Verplicht overwerk bouwplaatsmedewerkers

In de CAO voor de Bouwnijverheid 2012, artikel 28 lid 1, is vastgelegd dat bouwplaatswerknemers van 18 jaar of ouder met een volledig dienstverband kunnen, per kalenderjaar gedurende maximaal 26 weken, ten behoeve van de opvang van discontinuïteit in de bedrijfsvoering, worden verplicht 80 opname-uren per kalenderjaar op te bouwen door middel van verplicht overwerk en/of inleg van reisuren.

Lees meer...