Van Vakantiefonds naar Tijdspaarfonds

Het Vakantiefonds is per 1 januari 2006 afgeschaft en vervangen door het Tijdspaarfonds. Het Tijdspaarfonds biedt de mogelijkheid om te kiezen voor tijd voor geld of geld voor tijd. Daarnaast wordt het opgebouwde vakantiegeld in het Tijdspaarfonds gestort.zonnebed op strand


Loondoorbetalingsverplichting over vakantie- en feestdagen
De werknemers krijgen met ingang van 1 januari 2006 het loon doorbetaald over alle werkdagen, verlofdagen en feestdagen. Van het totaal aantal vrije dagen, t.w. 48 (25 vakantiedagen 20 roostervrije dagen en 3 dagen kort verzuim) worden 5 vakantiedagen, 10 roostervrije dagen en 3 kort verzuimdagen (totaal 18 dagen) gestort in het Tijdspaarfonds. De resterende 20 vakantiedagen en 10 roostervrije dagen, alsmede het loon over feestdagen die op werkdagen vallen, worden doorbetaald. De werkgever kan in overleg met de werknemer de 30 doorbetaalde vrije dagen collectief vaststellen.

 

Download
Meer informatie over het tijdspaarfonds