Handreiking veilig werken op hoogte

Onlangs is het Arbeidsomstandighedenbesluit aangepast aan de EU-richtlijn 2002/45/EU betreffende tijdelijk werken op hoogte (Staatsblad 279 van 8 juni 2004). Door de publiciteit hier omheen is onduidelijkheid ontstaan over de vraag of het gebruik van de ladder nog wel is toegestaan.
De 'Leidraad Veilig werken op hoogte: keuze van het juiste arbeidsmiddel' vormt een handreiking voor werkgevers en werknemers bij het beoordelen van de vraag of het gebruik van de ladder als werkplek geoorloofd is.

Lees meer...

Leidraad tillen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 juni 2004 besloten tot wijziging van de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving in verband met wijziging van de beleidsregel inzake tillen op de bouwplaatsen en enige andere wijzigingen.

U kunt de gewijzigde beleidsregels tillen hier downloaden: Beleidsregels Veilig Tillen