Leidraad tillen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 juni 2004 besloten tot wijziging van de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving in verband met wijziging van de beleidsregel inzake tillen op de bouwplaatsen en enige andere wijzigingen.

U kunt de gewijzigde beleidsregels tillen hier downloaden: Beleidsregels Veilig Tillen