Ketenaansprakelijkheid

In het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid is de hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk is voor de afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen voor zijn onderaannemers. Om een vrijwaring te krijgen voor deze hoofdelijke aansprakelijkheid is de G-rekening (Geblokkeerde rekening) ontwikkeld. De G-rekening is een rekening die onder voorwaarden bij elke willekeurige bankinstelling kan worden geopend. Alle bedragen die op de G-rekening zijn gestort zijn in principe een vrijwaring voor de Wet Ketenaansprakelijkheid tot de hoogte van de storting op de G-rekening.

Meer informatie:

wetboek