Wet WIA vervangt WAO

Werk staat voorop in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De wet bevat prikkels om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen en inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer kunnen werken.

Dat blijkt uit het Wetsvoorstel werk en inkomen naar arbeidsvermogen, waarmee de ministerraad op voorstel van minister De Geus (SZW) heeft ingestemd. Aanleiding voor het wetsvoorstel is het grote aantal mensen in Nederland dat een beroep doet op de huidige WAO. Bij ongewijzigd beleid zal het aantal arbeidsongeschikten in de toekomst waarschijnlijk weer stijgen. Het nieuwe stelsel levert op termijn een besparing op van 1,7 miljard euro per jaar.

 

Meer informatie vindt u in dit document: WIA vervangt WAO .